• mniejsza czcionka
  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • wyślij znajomemu
  • drukuj
  • dodaj do ulubionych
Data dodania artykułu: 2010.04.12

Składka wypadkowa od dnia 1 kwietnia 2010 roku

Obowiązujca od dnia 1 kwietnia 2010 r. nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200, poz. 1692 z późn.zm.) dostosowała jego przepisy do wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) nowej klasyfikacji podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

W związku z tym, że podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON do dnia 31 grudnia 2009 r. zostały przeklasyfikowane według PKD, ustalonej wyżej wymienionym rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 2007 r., a podmioty wpisane do tego rejestru po dniu 31 grudnia 2009 r. posługują się od dnia 1 stycznia 2010 r. już wyłącznie symbolem PKD, określonym tym rozporządzeniem, niezbędne stało się opracowanie wspólnej dla wszystkich płatników tabeli grup działalności, kategorii ryzyka i stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności.

Zgodnie z nowym załącznikiem nr 2 do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2002 r. od dnia 1 kwietnia 2010 r. będą obowiązywały 64 grupy działalności, a więc znacznie więcej niż do końca 2009 roku, kiedy to płatnicy byli podzieleni tylko na 29 grup. Rozporządzenie nowelizujące z dnia 26 marca 2010 r. zostało opubliowane w Dz.U. Nr 50, pod pozycją 304.

...
powrót

księgowość szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie