Data dodania artykułu: 2010.05.24

Wynagrodzenie dyrektora szkoły – rodzaje składników i zasady wynagradzania

W odniesieniu do dyrektorów szkół publicznych, powszechny charakter ma wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat oraz dodatek funkcyjny. Nabycie innych składników wynagrodzenia jest uzależnione od spełnienia określonych w przepisach prawa warunków. Natomiast wysokość każdego z tych składników, włącznie z wynagrodzeniem zasadniczym, może się znacząco różnić w zależności od tego, jakie szczegółowe regulacje płacowe przyjmie organ prowadzący szkołę.

Ustalając wynagrodzenie nauczyciela należy brać pod uwagę treść przepisów zawartych w ustawach i w rozporządzeniach oraz w przepisach stanowionych przez organy prowadzące szkoły, głównie przez jednostki samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole publicznej składa się bowiem z wielu składników, spośród których część gwarantuje państwo, a część organy prowadzące. Reguły te dotyczą również tych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole. Jednak w odniesieniu do dyrektorów szkół, wysokość wynagrodzenia przez nich pobieranego, w większym stopniu zależy od regulacji dokonanej przez organ prowadzący szkołę
...
Kup dostęp
powrót

księgowość szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie