Data dodania artykułu: 2010.10.25

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej Komunikat z dnia 3 sierpnia 2010 r.: „W związku z artykułami dotyczącymi obowiązywania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. Nr 15, poz. 64) Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że wymienione rozporządzenie nie utraciło mocy na podstawie art. 16 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239, z późn.zm.). Przepis art. 16 wymienionej ustawy, stanowiący o utracie mocy aktów wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela, dotyczy bowiem wyłącznie tych aktów wykonawczych, do których w wyniku nowelizacji z dnia 18 lutego 2000 r. upoważnienie otrzymało nowe brzmienie
...
Kup dostęp
powrót

księgowość szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie