Data dodania artykułu: 2010.12.20

Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach niepublicznych

W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, obowiązek utworzenia Funduszu Socjalnego i ustalenia regulaminu Funduszu, jest zależny od stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia danego roku.

Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawców do podejmowania działań mających na celu zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników (art. 16 K.p.). W każdej publicznej placówce oświatowej w Polsce obowiązek ten musi być wykonywany poprzez utworzenie Funduszu Socjalnego i wypłaty określonych świadczeń na rzecz pracowników szkoły oraz poprzez coroczną wypłatę jednorazowego świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, obowiązek utworzenia Funduszu Socjalnego i ustalenia regulaminu Funduszu, jest zależny od stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia danego roku. Jeżeli w takich placówkach zostanie utworzony Fundusz Socjalny, to zasady dokonywania odpisów na Fundusz, jak i zasady jego funkcjonowania, będą inne niż w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
...
Kup dostęp
powrót

księgowość szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie