Data dodania artykułu: 2011.11.10

Zasiłek chorobowy na podstawie zaświadczenia ze szpitala wystawionego na zwykłym blankiecie

Czy pracownikowi, który udał się na leczenie uzależnień do szpitala i w zakładzie pracy przedstawił zaświadczenie ze szpitala na okres kilku tygodni tego leczenia, przysługuje zasiłek chorobowy, czy nie jest potrzebne L4?

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej, przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby oraz pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej – są zaświadczenia lekarskie, wystawiane na odpowiednim druku, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Podstawę do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego może stanowić tylko zaświadczenie lekarskie wystawione na odpowiednim druku i spełniające wymogi formalne. Każdy dokument wystawiony na innym druku nie może stanowić podstawy do wypłaty zasiłku chorobowego. Wzór zaświadczenia lekarskiego stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie zaświadczeń lekarskich. Jest to formularz ZUS ZLA
...
Kup dostęp
powrót

księgowość szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie