Data dodania artykułu: 2013.04.03

Odprawa dla nauczycieli przechodzących na świadczenie kompensacyjne

Czy nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie kompensacyjne przysługuje odprawa i w jakiej wysokości?

Nauczycielowi, który zdecyduje się przejść na świadczenie kompensacyjne przysługuje odprawa pieniężna, przy czym jej wysokość jest ustalana na takich samych zasadach, jak odprawy związane z przejściem nauczyciela na emeryturę. Na mocy ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, nauczyciele, którzy spełniają określone w tej ustawie warunki mogą skorzystać, po rozwiązaniu stosunku pracy, ze świadczenia kompensacyjnego. Świadczenie to zostało wprowadzone jako swoista rekompensata likwidacji prawa do wcześniejszej emerytury, na którą nauczyciele mogli przejść bez względu na wiek. PRAWO DO ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNEGO Poczynając od dnia 1 stycznia 2009 r. nauczyciele nie nabywają już prawa do wcześniejszej emerytury, o której mowa w art. 88 KN. Mogą jednak, od wejścia w życie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w dniu 1 lipca 2009 r., skorzystać z tego świadczenia
...
Kup dostęp
powrót

księgowość szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie