Data dodania artykułu: 2014.01.01

Wysokość odpisu na zfśs dla nauczycieli

WYSOKOŚĆ ODPISU NA ZFŚS DLA NAUCZYCIELI W 2014 ROKU*

Kwota bazowa w zł

Kwota odpisu w zł

2.618,10

2.879,91

1)   W 2014 r. do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.

...
powrót

księgowość szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie